Yoga voor volwassenen

Yoga voor volwassenen

Yoga raakt de laatste decennia steeds meer ingeburgerd in onze westerse maatschappij.Yoga zoals bekend is in het Westen richt zich vooral op lichamelijke oefeningen (ook wel asana’s genoemd) en ademhalingstechnieken (pranayama’s). Het is de bedoeling dat je je bewust wordt van je lichaam zodat je weet waar de spanningen zitten. De verschillende oefeningen worden los of in een serie met één of meerdere andere oefeningen uitgevoerd, waarbij er veel aandacht uitgaat naar een rustige, ritmische en diepe ademhaling. Iedereen kan op eigen tempo en niveau genieten van zijn of haar balans en lichaam.

Smile, Sparkle and Shine